Intro

Peter Grönborg är kulturskribent och skriver texter om Thore Skogman.

Målet är att samla stoff till en liten bok

Under några månader i början av 2022 publicerades blogginlägg om Thore Skogman (1931-2007) på Passus.nu. Skrivandet var inledningsvis spontant och planlöst, men rätt snart väcktes idén om att forma ett sammanhållet projekt.

Varför inte göra en liten bok? Frågan fick ett jakande svar.

Men istället för att producera (e-)boken i hemlighet kommer den att växa fram inför öppen ridå. Så är det tänkt med denna webbplats, vars namn är ”Skogmania”.

PETER GRÖNBORG
Uppdaterad 2022-09-25